CILJEVI I ZADAĆE

Javna ustanova MORE I KRŠ obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Splitsko-dalmatinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova.

Ustanova upravlja i područjem ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti prirode i podzakonskim aktima.

Ustanova sukladno Zakonu o zaštiti prirode obavlja neposredni nadzor u zaštićenim područjima, i to:

  • nad pojedinim biljnim i životinjskim vrstama, te provodi nadzor nad zaštićenim prirodnim vrijednostima putem glavnog nadzornika, nadzornika i čuvara prirode.
  • nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite na području kojim upravlja.

Za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje druge djelatnosti na zaštićenim područjima kojima upravlja, Ustanova može dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do tri godine pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta pod uvjetima i na način propisan Zakonom o zaštiti prirode.