JU PREZENTIRALA RAD NA MEĐUNARODNOJ ZNANSTVENOJ KONFERENCIJI "ČOVJEK I KRŠ 2019'' NA SICILIJI

/24. lipnja 2019./ Novosti /


U sklopu projekta florističkih i faunističkih istraživanja značajnih krajobraza Rude i Graba, članovi stručne službe JU su sa suradnicom iz Prirodoslovnog muzeja u Splitu izradili znanstveni rad "Diversity and community structure of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera in rivers Ruda and Grab". Rad je u obliku postera prezentiran na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Čovjek i krš 2019.", koja je održana od 24. do 26. lipnja u Ragusi na Siciliji, Italija.
              ARHIVA NOVOSTI