PROLJETNI OBILAZAK KUĆICA ZA PTICE U ZNAČAJNOM KRAJOBRAZU "SUTINA"

/11. svibnja 2019./ Novosti /


Koncem 2015. godine Ustanova je postavila 23 kućice za ptice u značajnom krajobrazu "Sutina". Kućice su standardnih dimenzija za manje ptice dupljašice, ali različitih promjera ulaznih otvora (32 i 28 mm), čemu je svrha zaštita gnijezda manjih vrsta od agresije većih. Sve se kućice nalaze u kanjonskom dijelu značajnog krajobraza, u dvama tipovima biotopa – šumama bukve i crnog bora. Kroz četiri godine praćenja ideja se pokazala vrlo dobrom, jer je većina kućica svake godine iskorištena. To je pokazao i ovogodišnji redoviti proljetni obilazak, koji su 11. svibnja obavili savjetnik biolog Stjepan Mekinić i stručni voditelj Gvido Piasevoli. Dominantna vrsta, a koja koristi kućice s većim ulaznim otvorom, je velika sjenica (Parus major), dok je u samo jednoj manjoj zabilježena plavetna sjenica (Cyanistes caeruleus). Slijedeći će obilazak biti u jesen, kojom će prigodom kućice biti očišćene.
              ARHIVA NOVOSTI