SUDJELOVANJE NA MEĐUŽUPANIJSKOM STRUČNOM VIJEĆU PREHRANA

/31. svibnja 2019./ Novosti /


Stručni skup međužupanijskog stručnog vijeća PREHRANA održan je u petak. 31. svibnja 2019 s početkom u 10 sati u prostorijama Srednje škole Braća Radić u Kaštel Štafiliću. Na poziv voditeljice međužupanijskog stručnog vijeća gđe. Anđelke Prlić, viša stručna suradnica JU „More i krš“ održala je stručno predavanje za profesore na temu: Zaštita prirode - Natura 2000 (Ekološka mreža Republike Hrvatske) – Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla, promicanje eko-usluga i izgradnja „zelene infrastrukture“. Naglasak izlaganja bio je na očuvanju vrsta, staništa - stanišnih tipova, te krajobrazima u trajanju od 1 sata. Nakon predavanja i pozitivnih komentara od strane organizatora i sudionika razmijenjeni su kontakti kako bi se mogla dogovoriti buduća suradnja. Skupu su nazočili ne samo profesori Splitsko-dalmatinske županije nego i susjednih županija (Šibensko-kninske i Zadarske županije). Svi predavači dobili su Potvrdu o održanom stručnom predavanju.
              ARHIVA NOVOSTI