OBILJEŽEN "MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE MOČVARA" U ČETIRI ŠKOLE

/10. veljače 2020./ Novosti /


Kao i prethodnih godina, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ i ove godine provela je obilježavanje Međunarodnog dana zaštite močvara sa profesorima i učenicima osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. U svih 169 država potpisnica Konvencije o močvarama od međunarodne važnosti, među kojima je i RH obilježavanje se provodi 2. veljače. Predavanje je održala viša stručna suradnica JU za cca 150 učenika i profesora četiriju škola, od kojih su dvije škole sa područja grada Splita i to OŠ Žnjan-Pazdigrad i Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, te jedna škola iz Kaštel Štafilića , SŠ "Braća Radić" i jedna škola iz Trilja OŠ, Trilj. Močvarna staništa su najugroženiji ekološki sustavi - zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernog iskorištavanja njihovih bogatstava, te se stoga navedenog dana podsjećamo močvara, njihove krajobrazne, ekološke i kulturno-povijesne vrijednosti. Učenici su imali priliku saznati osnovne informacije o 5 močvarnih područja RH uvrštenih na međunarodni popis, a to su: Lonjsko i Mokro polje, Kopački rit, Crna mlaka, Delta Neretve i Vransko jezero. Osim navedenih područja saznali su i o jedinom zaštićenom močvarnom području u našoj županiji, posebnom ornitološko-ihtiološkom rezervatu Pantan kod Trogira, koji je ujedno zaštićen i kao NATURA 2000 područje, a o kojemu JU skrbi.
              ARHIVA NOVOSTI