EKOLOŠKA AKCIJA ČIŠĆENJA I OSIGURAVANJE PUTEVA ''DOLINA BLACA''

/2. srpnja 2020./ Novosti /


Nakon uspješno odrađene ekološke akcije čišćenja održane 25.6.2020. na posebnom rezervatu “Vrljika” te paralelno na spomenicima prirode Crveno i Modro jezero, nastavlja se niz ekoloških akcija na zaštićenim područjima. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko dalmatinske županije “More i krš” u suradnji s općinom Nerežišća i Centrom za kulturu Brač, također su 2.7.2020 održali akciju čišćenja značajnog krajobraza “Dolina Blaca” na otoku Braču. Akcija je počela ranom zorom paralelno sa dvije lokacije, plovilom od uvale Blaca i od smjera Dragovode - Blatačka vala. Čuvari prirode i djelatnici stručne službe J.U. More i krš su na terenu zatekli 16 stabala koja su priječila prohodnost staze i predstavljala opasnost za posjetitelje te određenu količinu otpada. Zbog prirodnih katastrofa, odrona kamenja i zemlje, erozije izazvane povodnjem i bujicama te vjetroizvalama ovaj značajni krajobraz zahtjeva posebnu pozornost zaštite, stoga je ova akcija bila neophodna za očuvanje prirode i osiguravanje sigurnosti posjetitelja. Ovim se zahvatom pokušava očuvati izvornost i nezagađenost prostora a da se pri tome očuva sigurnost svih posjetitelja i prohodnost puteva.
              ARHIVA NOVOSTI