SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

ČEMPRESI KRAJ GROBLJA U ŽIVOGOŠĆU (Cupressus sempervirens var. pyramidalis)


Skupina piramidalnih čempresa na seoskom groblju na povišenom mjestu u krajobrazu, relativno uočljiva u okolišu. Nema posebne prirodoslovne vrijednosti.