SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

ČEMPRESI KRAJ SAMOSTANA SV. KRIŽA U ŽIVOGOŠĆU (Cupressus sempervirens var. pyramidalis)


Slično kao i skupina čempresa kraj groblja, jedino je ova skupina na nižoj nadmorskoj visini, uz Jadransku magistralu i pripada obližnjem samostanu.