Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji „Priroda Dalmacije“

Trajanje: 17.09.2014. – 17.03.2016.

Nositelj: Udruga Sunce

Partneri na projektu: Javna ustanova MORE I KRŠ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije, Udruga Sunce, Udruga Krka-Knin

Kontakt osoba: Gvido Piasevoli, dipl.ing.

Proračun projekta: 138.888 EUR

     

Zahvaljujući predmetnom projektu je participativnim pristupom izrađen nacrt plana upravljanja zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske županije, razvijena su četiri nova i poboljšana dva postojeća edukacijska „Zelena izleta“ za škole u Dalmaciji kao dio programa društvenog poduzetništva organizacija civilnog društva, postavljene su dvije edukacijsko-interpretacijske staze i dva interaktivna turistička info portal, razvijena su i promovirana četiri programa aktivnog turizma kroz zaštićena i Natura 2000 područja u Dalmaciji te je povećano znanje o zaštiti biološke raznolikosti među vodičima aktivnog turizma i turistima.