Prirodno i rekreativno bogatstvo šume Šćadin

Trajanje: 2011.-2012.

Nositelj: Javna ustanova MORE I KRŠ

Partneri na projektu: Hrvatske šume, Prirodoslovni muzej i ŠKD „Podrgađe“

Voditelj projekta: Stjepan Mekinić, prof.

Proračun projekta: 20.000 HRK

     

Šćadin je sastojina stare šume hrasta medunca smještene na desnoj obali rijeke Cetine između Podgrađa i Blata na Cetini. Naglasak projekta je bio na florističkim i fitocenološkim istraživanjima, herpetofauni i preliminarnom popisu lišajeva. Zabilježeno je 446 biljnih vrsta, a preliminarna istraživanja lišajeva pokazuju da na području Šćadina dolazi 15 vrsta. Terensko uzorkovanje lišajeva provodili su djelatnici Ustanove, dok je determinaciju proveo DZZP. Paralelno s navedenim istraživanjima, provodilo se i speleološko rekognosciranje terena. Rezultati istraživanja javnosti su predstavljeni u emisiji HTV-a „Županijska panorama“ dok su rezultati florističkih istraživanja prezentirani u obliku postera (Flora i vegetacija podrucja Scadin POSTER.pdf) na 11. Hrvatskom biološkom kongresu u Šibenik (16.-20.9.2012.) a sam rad objavljen u Glasniku Hrvatskog botaničkog društva (Flora podrucja Scadin (srednja Dalmacija, Hrvatska) RAD.pdf).