IMPRECO - Uspostave zajedničke strategije i najbolje prakse u cilju unaprjeđenja transnacionalne zaštite ekosustava i njihovih usluga

Trajanje: 01.01.2018.-31.12.2019.

Nositelj: Općina Staranzano

Partneri na projektu: Veneto Agricoltura, University of Salento, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Javna ustanova MORE I KRŠ, Albanian Development Fund, Region of Crete

Kontakt osoba: Dujo Vlastelica, struč.spec.oec.

Proračun projekta: 1.142.165,50 EUR

Proračun Javne ustanove MORE I KRŠ: 159.680,50 EUR

     

Projektni partneri svakodnevno se suočavaju s izazovima očuvanja ekosustava (ES), svjesni su povezanosti između ES-a i socio-ekonomskog sustava (SoES), koristi koje ES pruža SoES ali isto tako promjena koje SoES generira ES-u. Stoga će projekt uspostaviti transnacionalnu mrežu zaštićenih područja i lokalnih dionika te ju podržati zajedničkom strategijom za upravljanje i očuvanje ES-a zajedno s nizom inovativnih upravljačkih alata. Zahvaljujući takvim projektnim alatima koje će lokalna zajednica koristiti u provedbi projekta unaprijedit će se kapaciteti aktera četverostruke spirale (javna tijela, civilno društvo, akademska zajednica i gospodarski subjekti) u rješavanju prijetnji ES-ima i u primjeni mjera za upravljanje i očuvanje ES-a.

Glavni cilj projekta IMPRECO je unaprjeđenje očuvanja usluga ekosustava i rješavanje njihove ekološke osjetljivosti jačajući tako potencijal zaštićenih područja za očuvanje bioraznolikosti i ekosustava putem transnacionalnog umrežavanja.

Jedno od pilot područja projekta IMPRECO su Pakleni otoci, točnije značajni krajobraz Pakleni otoci (br. registra 207, k.o. Hvar) uključujući okolno područje ekološke mreže Natura 2000 – Pakleni otoci (Natura kod: HR3000095, k.o. Hvar).

Impreco brochure ENG.pdf
Impreco_brosura_CRO.pdf