Garagninov vrtal - Europski park svih Trogirana

Trajanje: 02.10.2017.-01.11.2018.

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, mjera 6c 1.1.

Nositelj: Javna ustanova MORE I KRŠ

Partneri na projektu: Grad Trogir

Voditelj projekta: Jelena Kurtović, mag.biol.univ.spec.oecol.mar.

Proračun projekta: 1.592.075 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 1.273.660 HRK

     

Projekt Garagninov vrtal – Europski park svih Trogirana uključuje izradu pripremne dokumentacije za sanaciju i uređenje parka što se odnosi na građevine koje je u empire stilu projektirao Giannantonio Selva (projektant venecijanskog kazališta La Fenice i drugih važnih zdanja u Veneciji) a što obuhvaća južne gospodarske građevine barchesse, središnju građevinu casinetto, oranžeriju (staklenik), sjevernu gospodarsku kuću (vrtlareva kuća), ogradni zid parka, ulazni portal, hortikulturu uključujući staze i puteve u parku, te antičke spomenike i sačuvane bunare. Projekt obuhvaća i obnovu knjižnice unutar Palače Garagnin-Fanfogna kako bi se stvorili preduvjeti za očuvanje i prezentiranje pokretne baštine obitelji Garagnin-Fanfogna. Temeljni dokument koji definira dugoročnu strategiju razvoja parka je izrađeni plan upravljanja (Plan upravljanja.pdf). U svrhu promicanja kulturno-povijesno-gospodarske važnosti parka i grada Trogira sastavni dio pripremne dokumentacije je i marketing plan (Marketing plan.pdf) koji osmišljava proizvode /doživljaje /događanja trogirskog Parka Garagnin-Fanfogna, odnosno njegovu gospodarsku, turističku, kulturnu, obrazovnu i znanstvenu ponudu. Nakon više od godinu dana intenzivnog rada na izradi obuhvatne i složene studijske i projektne dokumentacije projekt je uspješno zaključen 1. studenog 2018. godine te je u postupku pronalaženje izvora za financiranje same obnove i revitalizacije spomenika parkovne arhitekture “Park Garagnin-Fanfogna”. Cjelokupna dokumentacija koja je izrađena izvedena je u skladu s najvišim svjetskim standardima i na ponos je kako njezinim autorima, tako i Trogiranima, koji su kako kroz institucije, tako i kroz radionice građana sudjelovali aktivno u ovom projektu. Izvanredno krajobrazno rješenje vraća u park 135 biljnih vrsta koje su odabrane s izvorne liste biljnog fonda Parka iz 1829. godine sačuvane u arhivskoj građi obitelji Garagnin. Glavni i izvedbeni projekti građenja i rekonstrukcije građevina, hortikulturnog i parternog uređenja, kao i Projekt likovnog i komunikacijskog identiteta klasicističkog agrarnog parka Garagnin u Trogiru i izvedbeni projekt cjelokupne pokretne i fiksne vrtne opreme dostupni su na uvid u prostorijama Javne ustanove MORE I KRŠ.

Više informacija o strukturnim fondovima i Operativnom program Konkurentnost i kohezija na: www.strukturnifondovi.hr https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Više informacija o strukturnim fondovima i Operativnom program Konkurentnost i kohezija na: www.strukturnifondovi.hr https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

"Sadržaj objave isključiva je odgovornost Javne ustanove MORE I KRŠ te partnera projekta „Garagninov vrtal - Europski park svih Trogirana“ – Grada Trogira.“