RiTour

Trajanje: 01.07.2017.-31.12.2019.

Nositelj: Javna ustanova Rera SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Partneri na projektu: Grad Solin, Javna ustanova MORE I KRŠ, Turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona, Grad Mostar, Turistička organizacija Podgorice

Kontakt osoba: Jelena Kurtović, mag.biol.univ.spec.oecol.mar.

Proračun projekta: 917.389,45 EUR

Proračun Javne ustanove MORE I KRŠ: 79.902,53 EUR

     

Diversifikacija i promocija turističke ponude urbanih destinacija na rijekama Jadranskog sliva kroz prekograničnu suradnju na održivom razvoju turizma, edukaciju pružatelja usluga u turizmu te kroz revitalizaciju kulturne baštine i održivo korištenje prirodnih resursa. Kao projektni partner Javna ustanova MORE I KRŠ je zadužena za komunalno uređenje izletišta na izvoru rijeke Jadro, za pripremu Studije „Pregled stanja i valorizacija mekousne pastrve u regiji (Hrvatska, BiH i Crna Gora)“, za nabavu oprema za kontrolu invazivnih vrsta riba unutar zaštićenih područja, te za suradnju s partnerima projekta na očuvanju i valorizaciji prirodne baštine rijeka Jadranskog sliva.