ZNAČAJNI KRAJOBRAZ

RUMIN


Potok Rumin pritok je Cetine, a nastaje od dvaju izvora – Velikog i Malog Rumina. Veliki Rumin izvire u polušpilji na kraju manjeg kanjona, a na izlazu iz kanjona je ruševna mlinica. Kod izvora drugog "kraka", Malog Rumina, također postoji mlinica i ona je još aktivna. Oba su izvora na padini brda, nakon koje nastavljaju tok ravnim dijelom, poljem, gdje se sastaju tvoreći potok Rumin, koji onda dalje teče između oranica do utoka u Cetinu, a granica zaštićenog područja je na cesti. Veći dio toka Rumina je na praktično istoj nadmorskoj visini kao i Cetina, te se brze i drastične izmjene vodostaja prouzročene radom brane Peruća, osjete i na većem dijelu Rumina. Ljeti oba izvora, posebno Mali Rumin, ostaju s vrlo malo vode. Kod mlinice na Velikom Ruminu izgrađena je kamena brana, koja je nekada služila za usmjeravanje vode na mlin. U Ruminu se mogu naći iste riblje vrste kao i u obližnjoj Cetini, od kojih su neke endemične.