More i krš

Javna ustanova More i krš

Kako bismo sačuvali zaštićena i NATURA 2000 područja JU „More i krš“ nastavlja s edukacijom učenika srednjih i osnovnih škola i ove godine. Tom prigodom je 27. siječnja 2023. godine viša stručna suradnica dr.sc. Zora Kažimir održala edukativno predavanje učenicima 3e razreda SŠ „Braća Radić“ iz Kaštel Štafilića, a koji slušaju predmet Ekologija. Ova tema i  edukacija im je zanimljiva i korisna te su se rado odazvali poslušati je.

Tema predavanja odnosila se na zaštićena i NATURA 2000 područja SDŽ kojima upravlja JU „More i krš“ s posebnim naglaskom na područja koja se cijela ili dijelom nalaze teritorijalno u granicama njihovog grada, Kaštela. Ukupno je takovih pet zaštićenih područja i tri NATURA 2000 područja.

Od pet zaštićenih područja tri su spomenika parkovne arhitekture (Botanički vrt O.Š. „Ostrog“; Park hotela „Palace“ i  Park „Vitturi“) te dva spomenika prirode (Hrast dub i Maslina).

Od tri  NATURA 2000 područja dva su značajna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (POVS) (HR2001363 Zaleđe Trogira i HR3000459 Pantan–Divulje), a jedno za očuvanje ptica (POP) (HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora).

Učenici su saznali osnovne informacije o JU, djelatnostima koje provodi te o navedenim područjima, vrstama koje u/na njima borave te stanišnim tipovima koji su značajni za opstanak  biljnih i životinjskih vrsta te ptica. Također su imali priliku saznati i neke zanimljivosti o posebnom rezervatu  Pantan. Za neka od zaštićenih područja nisu ni čuli, dok su neke čak i posjetili.

Nakon edukacije podijeljeni su im promotivni materijali vezani za navedenu temu kao i buduće teme koje planiramo skupa provesti. Kratko druženje uz edukaciju i razgovor bilo je zanimljivo i korisno, jer je ova grupa učenika po prvi put imala priliku nešto čuti o  JU i područjima kojima se bavi.

Split, 27.siječnja 2023.                                                    VIŠI STRUČNI SURADNIK:   

                                                                                          Dr.sc. Zora Kažimir

Skip to content