More i krš

Javna ustanova More i krš

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNOG SAVJETOVANJA ZA PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA SDŽ

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23), Pravilnika o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom („Narodne novine“, broj 153/23) i Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ, Javna ustanova objavljuje: JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM UNUTAR ZAŠTIĆENIH […]

Borba protiv Invazivnih Vrsta na Rijekama Jadro i Vrljika

Rijeka Jadro i Vrljika, dvije ikone netaknute prirode u srcu Dalmacije, suočavaju se s ozbiljnim izazovima zbog invazivnih vrsta riba. Kalifornijska pastrva na Jadru i štuka na Vrljici predstavljaju prijetnju autohtonim ekosustavima ovih rijeka. Ove invazivne vrste narušavaju ravnotežu prirodnih ekosustava, ugrožavajući autohtone riblje populacije, uključujući i zaštićene vrste poput Mekousne. Borba protiv invazivnih vrsta […]

Projekt Improve River LIFE započeo s radom

Uz veliku svečanost i konferenciju, započela je provedba petogodišnjeg projekta Improve River LIFE pod nazivom ‘Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i tipova staništa Natura 2000 kroz poboljšanje riječne povezanosti’. Fokus ovog projekta je obnova staništa i populacije mekousne pastrve u rijekama Jadro i Vrljika, kroz uklanjanje umjetnih pregrada i osiguravanje prohodnosti vodotoka za riblje vrste. […]

Skip to content