More i krš

Javna ustanova More i krš

UPRAVNO VIJEĆE

UPRAVNO VIJEĆE Pritiskom na ikonu otvarate dokument koji možete preuzeti. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Odluci o osnivanju i  Statutu, Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova. Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje Župan Splitsko-dalmatinske županije na mandat od četiri godine dok jednog člana biraju zaposlenici Ustanove. Sastav Upravnog vijeća Ustanove je: Petar […]

Skip to content