More i krš

Javna ustanova More i krš

Invazivne strane vrste ugrožavaju i štetno utječe na bioraznolikost te se smatraju jednim od glavnih problema u zaštiti prirode. Važno je provoditi edukacije što većeg broja učenika, jer time doprinosimo  njihovom ranom otkrivanju.

Viša stručna suradnica JU „More i krš“ nastavlja provoditi edukativna predavanja  o invazivnim stranim vrstama u Hrvatskoj. Tom prigodom je u srijedu, 15.veljače održala predavanje za 15-tak učenika eko grupe sedmog i petog razreda OŠ„Ostrog“ iz Kaštel Lukšića.

Učenici su upoznati sa osnovnim informacijama vezanim za invazivne strane vrste, koje su to vrste u Hrvatskoj, kako postupiti i kome se javiti u slučaju otkrivanja neke od njih. No, na žalost, gotovo nikad se ne uspije ukloniti ih u potpunosti iz staništa u koje se prošire, ali je bitno na vrijeme reagirati kako ne bi zauzele prednost u odnosu na domaće vrste.

Na kraju predavanja učenici su dobili plakate i brošure koje će moći koristiti sa svojim profesorima u radu.

Split, 17.veljače 2023.                                                           VIŠA STRUČNA SURADNICA:      

                                                                                               Dr.sc. Zora Kažimir

Skip to content