More i krš

Javna ustanova More i krš

Edukacija o invazivnim vrstama je jako bitna, a očito i interesantna te se sve više profesora i djece odlučuje poslušati je. Na prijedlog više stručne suradnice JU „More i krš“ dr.sc. Zore Kažimir dogovoreno je predavanje sa profesoricom Dijanom Jukić koja vodi  eko grupu učenika  OŠ „Don Lovre Katić“ iz Solina. Predavanje je održano  03. veljače  2023., a na njemu je sudjelovalo 15-ak učenika petih razreda. Učenici su imali mogućnost saznati što su to invazivne vrste, što su to Crna i Bijela lista, te razlike između njih,  na koje načine se unose invazivne vrste, koje opasnosti predstavljaju za autohtone vrste, prirodu, gospodarstvo, ljudsko zdravlje,  te kojih je to 28 invazivnih zabrinjavajućih vrsta biljaka i životinja koje se nalaze u RH, a ujedno su na Crnoj listi i Unijinom popisu.

Štete koju uzrokuju invazivne vrste i  troškovi njihovog suzbijanja su veliki, a velikim dijelom  ovise o pravovremenom prepoznavanju i prijavi postojanja takvih vrsta. Provođenjem edukacija i upoznavanjem šire javnosti, počevši s djecom kako odgovorno postupati potiče ih se neka promisle kod kupnje kućnih ljubimcima ili stranih biljka. Djeca su dobri učenici i vrlo brzo uče te ih od malena treba učiti i poticati što je dobro, a što ne.

Na kraju predavanja dobili su promidžbene materijale (postere i brošure) koje će s profesoricom moći koristiti za dodatnu edukaciju.

Split, 06. veljače,  2023.                                                 VIŠI STRUČNI SURADNIK:

                                                                                         Dr.sc. Zora Kažimir

Skip to content