More i krš

Javna ustanova More i krš

Na području Republike Hrvatske obitavaju tri velike zvijeri: medvjed, vuk i ris koje su ujedno i važan sastavni dio biološke raznolikosti. Prisutnost njihovih populacija pokazatelj je visoke kvalitete i očuvanosti staništa.

Javna ustanova “More i krš” prikuplja podatke o velikim zvijerima i na taj način doprinosi boljem

poznavanju populacija medvjeda, vuka i risa u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sve aktivnosti se obavljaju u koordinaciji sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva

gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske.

U skladu s tim, u Javnoj ustanovi “More i krš” je formiran tim tragača koji će uz terenski rad, prikupljanje i analizu podataka, sudjelovati u izradi akcijskih planova za velike zvijeri u Republici Hrvatskoj.

Metode koje se koriste  u praćenju velikih zvijeri su neinvazivne, a prisutnost životinja registrira se foto zamkama. Prikupljaju se i uzorci vučjeg izmeta za DNK analizu. Po naputku Zavoda, ove aktivnosti Ustanova trenutno provodi na planinskim masivima Dinare, Mosora i Svilaje.

Praćenje stanja i utvrđivanje brojnosti populacija, iznimno je bitno za donošenje odluka o upravljanju velikim zvijerima te njihovu očuvanju i zadržavanju stabilne populacije na području Republike Hrvatske.

spypoint
Skip to content