More i krš

Javna ustanova More i krš

Na temelju članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ i članka 5. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove, Ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: Administrativni radnik centra za posjetitelje  – 1 izvršitelja/ice

Uvjeti:

  • SSS (srednja stručna sprema)
  • Najmanje jedna godina radnog iskustva,
  • Osnovna informatička znanja

Opis posla:

Poslovi prijema i otpreme pošte, prijepisa i umnožavanja dokumenata, odgovaranje na telefonske pozive, e-poštu i ostale upite, vođenje knjige protokola, poslovi arhivara utvrđeni propisima o uredskom poslovanju i arhivskoj građi, vođenje poslovnih evidencija i drugi administrativni poslovi potrebni za rad centra, doček posjetitelja te poslovi po nalogu Voditelja centra i Ravnatelja.

Za prijavu treba priložiti:

  • Životopis iz kojeg je vidljivo radno iskustvo i razina informatičkog znanja,
  • Motivacijsko pismo
  • Dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili drugi vjerodostojan dokaz)
  • Potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili ugovor o radu odnosno potvrda poslodavca, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo radno iskustvo),

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 03.04.2023 u 12:00 sati (prijava treba biti zaprimljena unutar navedenog roka). Prijave se podnose Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, putem pošte na adresu Prilaz braće Kaliterna 10, Split ili putem e-maila na domagoj.lazeta@moreikrs.hr s naznakom: „Za natječaj za Administrativnog radnika centra za posjetitelje“.

Kandidati koji podnesu potpune prijave, te koji zadovoljavaju propisane uvjete biti će pozvani na razgovor.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

                                                         Ravnatelj:

                                                                                     ____________________

Domagoj Lažeta, dipl.iur.

Skip to content