More i krš

Javna ustanova More i krš

Zaštićeni značajni krajobraz Ruda obuhvaća izvori gornji kanjonski dio toka rijeke Rude te njene pritoke. Cijela je rijeka dosta antropogeno utjecajna, pa čak niti zaštićeni dio nije sasvim lišen ljudskih intervencija, ali je izrazito atraktivan zbog velebnog kanjona kojim protječe. S obzirom na čistoću vode i očuvanost korita i neposredne okolice, rijeka je u svom gornjem dijelu i dom za više ugroženih ribljih vrsta. Kako bi rijeka Ruda sačuvala svoje prirodne vrijednosti te  smanjila potencijalne ugroze od ljudskih potreba, Čuvari prirode JU „More i Krš“ provode monitoring nad autohtonim vrstama riba i uklanjanje invazivnih vrsta. Tijekom monitoringa koriste se selektivne i bezopasne metode kako bi sva autohtona ihtiofauna ostala netaknuta dok se invazivne vrste uklanjaju iz vodotoka. Cilj ovog monitoringa je uz pomoć raznih metoda zaštite, poboljšati populaciju edemskih vrsta te spriječiti širenje opasnih alohto-invazivnih vrsta. 

Skip to content