More i krš

Javna ustanova More i krš

Projekt Erasmus + se naslanja na projekt SMILO-Med čije pilot područje su bili Pakleni otoci. Ovaj projekt ima za cilj organiziranje međuotočnog povezivanja i razmjene iskustava o razvoju kružnog gospodarstva na malim sredozemnim otocima. Svaki projektni partner je nekoliko dana domaćin predstavnicima drugih partnera.

 JU „More i krš“ je već bila domaćin na zaštićenim Paklenim otocima, pod vodstvom voditeljice projekta više savjetnice Jelene Kurtović Mrčelić, a sada je predstavnik Ustanove Gvido Piasevoli, viši savjetnik, bio u studijskoj posjeti grčkom otoku Sifnosu u skupini Ciklada. Tom je prigodom na skupu održao dvije prezentacije o iskustvima iz rada JU „More i krš“. Prva je bila o izradi plana upravljanja cijelim područjem otoka Hvara, što uključuje i Paklene otoke, a druga o geoparku „Viški arhipelag“, u čijem je stvaranju Ustanova značajno doprinijela, a i sada sudjeluje u nadzoru njegova rada.

Inače, Sifnos je otok površinom nešto veći od naše Šolte, s oko 2700 stanovnika i nekih 6 sati vožnje trajektom udaljen od pirejske luke. Sudionici skupa upoznali su temeljne prirodoslovne značajke otoka, te s tim u vezi i neke zanimljivosti iz tradicijskog načina života na njemu. Arheološki nalazi civiliziranoga društva na otoku sežu duboko u antička vremena. Danas se otok susreće s izazovima modernoga vremena, što na prvom mjestu znači rastući turistički pritisak na relativno nerazvijenu infrastrukturu. U cjelini, Sifnos je još uvijek dobro očuvan.  Velik je dio otoka uključen u ekološku mrežu Natura 2000, u čemu tamošnji borci za očuvanje okoliša vide izvjesnu nadu, a naša ustanova ima već značajna iskustva u upravljanju.

Skip to content