More i krš

Javna ustanova More i krš

U organizaciji Javne ustanove More i krš održana je EKO AKCIJA čišćenja značajnog krajobraza Kanjon rijeke Cetine. Aktivnost je to koja se odvija u sklopu projekta „Značajni krajobraz Kanjon rijeke Cetine – zona bez plastike„ a kojeg sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Akciji se odazvalo oko 50 volontera a čistila se i obala i rijeka. Uspješnoj realizaciji akcije doprinijeli su, TZ Grada Omiša,  predstavnici O.Š. J. Pupačić, Peovica d.o.o., sezonski obrt za usluge Vlaho,  turistički obrt CRO_ACTIVE, Udruga Sunce, VUKASOVIĆ d.o.o. putnička agencija i mnogi drugi predstavnici lokalne zajednice.

S njihovom pomoći, u ljudstvu i opremi uspjelo se iz značajnog krajobraza, Kanjon rijeke Cetine, izvući otpad.

Danas se izvuklo do pola tone otpada, što obzirom na prostornu veličinu značajnog krajobraza, nije značajna količina otpada. Od vrste otpada, najviše je bilo plastike i nešto tkanine, a na dijelu izletišta, boce  i limenke.


Većina otpada nije bila lokalnog porijekla nego je nošena iz okolnih područja rijekom i vjetrom „zapela“ u zakrivljenim dijelovima rijeke. Jelena Kurtović Mrčelić voditeljica projekta, zaključila je: „Možemo reći da je ovo područje poprilično čisto, zahvaljujući redovitom održavanju komunalnog društva, Peovica doo, ali su i sami koncesionari osviješteni, rafting skuplja otpad kontinuirano kako na na njega naiđe. Dakle, možemo reći da je svijest ljudi na ovom području na visokom nivou ali moramo poraditi na široj zoni, obuhvatiti šire područje Omiša, Sinja, čitav sliv rijeke Cetine, kako bismo utjecali na to da se potpuno ukloni plastika ili da se propisno zbrinjava kako ne bi završila u vodotoku jer se raspada u mikroplastiku koja se dugoročno zadržava u ekosustavu te hranidbenim lancem u konačnici završava u nama ljudima.“ Za sav prikupljeni otpad, njegovo zbrinjavanje, pobrinulo se komunalno društvo Peovica doo.
 
Mali ekolozi, grupa djece iz O.Š. J. Pupačić sa svojim učiteljicama također je sudjelovala u prikupljanju otpada. Za njih je bio pripremljen program, prilagođen njihovom uzrastu pa su tako nakon čišćenja i sortiranja otpada na plastiku, papir, tkaninu, metal, staklo i drvo s Udrugom Sunce, napravili đir barkariolom do Radmanovih mlinica gdje su nastavili edukaciju o važnosti vode, različitosti slatke i slane vode, koliko svake ima na planeti Zemlji, upotreba voda, što je zagađuje, a sve su zaključili prikladnim igrama u kojima su trebali primijeniti upravo stečeno znanje jer bitno je od malih nogu usaditi zdrave  navike.

A da svi mi trebamo imati zdrave navike i da se naša svijest o važnosti očuvanja prirode treba podići na višu razinu, dovoljno govori i sama činjenica da je Kanjon rijeke Cetine zaštićeno područje, da je ovdje bogata vegetacija mediteranskih rijeka, da su očuvana staništa suhih travnjaka, vrijedna i na Sredozemlju rijetka prašuma hrasta medunca te ugrožene i/ili rijetke biljne i životinjske vrste. U rijeci Cetini je do sada zabilježeno 24 vrste riba od kojih su 9 endemi jadranskog sliva. Najbrojnije su autohtone vrste primorska pastrva, ilirski klen i jegulja.
 
Na ovom području velika je fluktuacija ljudi, što izletnika, željnih odmora, šetnje i dobre hrane, što pustolova željnih sportskih avantura i podizanja adrenalina koje im pružaju rafting, kanuing, kanjoning, slobodno penjanje, zip-line…
Iz tog razloga, potrebno je zadržati visoku svijest o važnosti očuvanja prirode na ovom području ali isto tako proširiti je i na veće okolno područje pa će tako JU More i krš, kroz aktivnosti ovog projekta nastojati doprinijeti rješavanju ovih problema na način da će organizirati edukativne aktivnosti za koncesionare zaštićenog područja, donijeti pravni okvir o prestanku korištenja jednokratne plastike unutar značajnog krajobraza, uspostaviti infrastrukturu o pravilima ponašanja i odlaganja otpada te u konačnici ovakvim EKO akcijama nastojati dodatno podići svijest svih korisnika zaštićenog područja.
Skip to content