More i krš

Javna ustanova More i krš
CENTAR ZA POSJETITELJE MODRA ŠPILJA — BIŠEVO

Završeni su infrastrukturni radovi u sklopu projekta Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo kojeg
od 2016. godine provodi Grad Komiža zajedno s partnerima Javnom ustanovom More i krš, Institutom
Plavi svijet i Turističkom zajednicom Grada Komiže na jednom od najudaljenijih naseljenih hrvatskih
otoka koji svake godine posjeti više od 150.000 turista.
Grad Komiža je zajedno s partnerima Javnom ustanovom More i krš, Institutom Plavi svijet i
Turističkom zajednicom Grada Komiže 2016. započeo projekt Centra za posjetitelje Modra špilja –
Biševo kako bi ponudio dodatne sadržaje vezane uz vrlo popularan posjet Modroj špilji. Projektom se
revitalizira kulturna i prirodna baština otoka Biševo, a projekt je financiran sukladno Ugovoru o dodjeli
bespovratnih sredstava potpisanog s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te
Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije iz Europskog
fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program konkurentnost i kohezija Promicanje održivog
razvoja prirodne baštine (referentni broj: KK.06.1.2.02).
U sklopu projekta napravljena je rekonstrukcija zgrade stare škole iz vremena kada je na Biševu živjelo
tristotinjak stanovnika i njezina prenamjena u Centar za posjetitelje Modra špilja Biševo. Centar
uključuje polivalentne prostore za interpretaciju i prezentaciju prirodne baštine otoka Biševa i Viškog
arhipelaga, uredske prostore za volonterski i istraživački centar, restoran za posjetitelje te smještajne
kapacitete za djelatnike.
U ovom će Centru na jedinstven način biti približeni posjetiteljima podmorski, kopneni i geološki
fenomeni zajedno s bogatom prošlosti otoka. Dodatno su uređene poučno-tematske staze za pješake
i bicikliste koje povezuju Centar za posjetitelje s Mezoportom, Portom, Gatulom, Salbunarom i
najvišim vrhom Stražbenicom te su obnovljene i osvijetljene obalne topničke bitnice na rtu Gatula s
odmorištima za posjetitelje i informativnim sadržajima.
Osmišljen kao integracija prirodne raznolikosti, iznimnih krških fenomena, kulturne baštine,
gospodarski racionalnog upravljanja resursima te suvremenih ekoloških i turističkih nastojanja, Centar
za posjetitelje Modra špilja – Biševo doprinijet će održivom razvoju otoka Biševa, koji sa svojih 13
stalnih stanovnika svake godine ugošćuje više od 150.000 posjetitelja.
Uz infrastrukturne aktivnosti izrađena je studija prirodne baštine otoka Biševa s prijedlogom
edukativnih i informativnih sadržaja, studija održivog upravljanja Modrom špiljom, strategija
brendiranja te upravljanja posjetiteljima. Uz stručno vodstvo izrađena je internetska stranica Centra
https://bluecave-bisevo.com/ kao i mobilna aplikacija.
Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo otvara se dana 18.08.2022. u 13:00 sati uz prigodni
program Info dana – Dan otvorenih vrata koji uključuje vođene ture po poučno tematskoj stazi,
obilaske, predavanja i radionice.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Više informacija o strukturnim fondovima i Operativnom program Konkurentnost i kohezija na
www.strukturnifondovi.hr


Projekt „Centar za posjetitelje Modra – Biševo” ima za cilj doprinijeti gospodarsko-društvenom razvoju otoka
Biševa i Visa te povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva uz Održivo korištenje prirodne baštine. Ukupna
vrijednost projekta je 27.130.650,97 kuna, a udio EU u financiranju projekta je 18.470.061,85 kuna. Projekt je
sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je sufinanciran i iz sredstava
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na
regionalnoj i lokalnoj razini, Ministarstva turizma i Splitsko-dalmatinske županije. Razdoblje provede projekta je od
13.12.2016. do 31.08.2022. godine.
Skip to content