More i krš

Javna ustanova More i krš

Osnivanje: Javna ustanova More i krš

Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na svojoj 20. sjednici, održanoj 28. ožujka 1996. godine, Odlukom o osnivanju osnovala je Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije sa ciljem zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Splitsko-dalmatinske županije.

Temeljem odluke o osnivanju Ustanova je registrirana pri Trgovačkom sudu u Splitu, 23. listopada 1996. godine, kao neprofitna organizacija u vlasništvu osnivača. Od 2014. godine Ustanova nosi skraćeni naziv Javna ustanova MORE I KRŠ.

Javna ustanova More i krš

Ciljevi i zadaće

Javna ustanova MORE I KRŠ obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Splitsko-dalmatinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova.

Ustanova upravlja i područjem ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti prirode i podzakonskim aktima.

Ustanova sukladno Zakonu o zaštiti prirode obavlja neposredni nadzor u zaštićenim područjima, i to:

  • nad pojedinim biljnim i životinjskim vrstama, te provodi nadzor nad zaštićenim prirodnim vrijednostima putem glavnog nadzornika, nadzornika i čuvara prirode.
  • nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite na području kojim upravlja.

 

Za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje druge djelatnosti na zaštićenim područjima kojima upravlja, Ustanova može dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do tri godine pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta pod uvjetima i na način propisan Zakonom o zaštiti prirode.

Skip to content