More i krš

Javna ustanova More i krš

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pritiskom na ikonu otvarate link ili dokument koji možete preuzeti.

Službenik za informiranje

Ana Perković
Prilaz braće Kaliterna 10
21 000 Split
Telefon: +385 21 332 322
Email: ana.perkovic@moreikrs.hr

Skip to content