More i krš

Javna ustanova More i krš

Kontakt

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka: 07:30 - 15:30

Adresa

Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split

KONTAKT:
Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
Email: info@moreikrs.hr

RAVNATELJ: Domagoj Lažeta
Tel: 021/332-322
Mob: 098/929-24-18
Email: domagoj.lazeta@moreikrs.hr

STRUČNI VODITELJ: Stjepan Mekinić
Tel: 021/332-322
Mob: 099/577-34-68
Email: stjepan.mekinic@moreikrs.hr

GLAVNI ČUVAR PRIRODE: Marijan Kurtović
Tel: 021/332-322
Mob: 099/702-77-04
Email: marijan.kurtovic@moreikrs.hr

VODITELJ CENTRA ZA POSJETITELJE “SKRIVENA DALMACIJA”: Marko Antonije Bitanga
Tel: 021/202-073
Mob: 095/901-52-27
Email: markoantonije.bitanga@moreikrs.hr

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Odluci o osnivanju i Statutu, Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova. Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje Župan Splitsko-dalmatinske županije na mandat od četiri godine dok jednog člana biraju zaposlenici Ustanove.

Sastav Upravnog vijeća Ustanove je:

  • Petar Šabić, predsjednik
  • Sead Hadžić, član
  • Mario Milas, član
  • Grgo Jelavić Mitrović, član
  • Ivica Jurić-Kaćunić, član (predstavnik radnika)

Domagoj Lažeta

Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
Mob: 098/929-24-18

Stjepan Mekinić

Tel: 021/332-322
Fax: 021/332-323
Mob: 099/577-34-68

Skip to content