More i krš

Javna ustanova More i krš

NOVOSTI

Javna ustanova More i krš

ZAŠTIĆENA PODRUČJA

Posebni rezervati Splitsko-dalmatinske županije kojima upravlja Javna ustanova “More i krš”

Jadro

Spomenici prirode Splitsko-dalmatinske županije kojima upravlja Javna ustanova “More i krš”

Značajni krajobrazi Splitsko-dalmatinske županije kojima upravlja Javna ustanova “More i krš”

Spomenici parkovne arhitekture Splitsko-dalmatinske županije kojima upravlja Javna ustanova “More i krš”

OSNIVANJE USTANOVE

Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na svojoj 20. sjednici, održanoj 28. ožujka 1996. godine, Odlukom o osnivanju osnovala je Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije sa ciljem zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Splitsko-dalmatinske županije.

CILJEVI I ZADAĆE

Javna ustanova MORE I KRŠ obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Splitsko-dalmatinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova.

Prijavi se na naš newsletter*

*primaj naše novosti u inbox

There is no form selected or the form was deleted.
Skip to content