More i krš

Javna ustanova More i krš

U srijedu 13. ožujka u Gradskoj Lođi je održan 2. sastanak Otočnog odbora Paklenih otoka. Svrha sastanka bila je dorada SWOT analize za sektore voda, energetika, otpad, priroda i krajobraz te kulturna baština po radnim grupama, te početna razrada aktivnosti Strateškog plana Paklenih otoka. Najviše rasprave vodilo se na temu vodoopskrbe Paklenjaka, te je generalan zaključak da žiteljima treba osigurati vodu ali bez devastacije krajobraza i bez generiranja još više otpadnih voda koje su i sada problem. Svakako se treba uzeti u obzir da je svega 18 stanovnika registrirano na Skojima, a da je u sezoni i do pola milijuna posjetitelja te da najveću potrebu za vodom imaju gospodarske djelatnosti a sve kako bi pružile adekvatnu uslugu posjetiteljima. Nekoliko rješenja je u prijedlogu a iste će uvažiti Strateški plan koji će jednom dovršen biti dostupna javnosti. Plan će svakako predložiti separatore ulja i pročišćivače vode za sve objekte koje su gospodarstvenici ionako dužni sukladno zakonu imati. Iako su korisnici generalno zadovoljni gospodarenjem otpadom, prostora za napredak ima po pitanju sanacije deponija i odvojenog prikupljanja biootpada. Kako očuvati kulturnu i prirodnu baštinu teme su koje se suprotstavljaju nekontroliranom razvoju i zapravo daju dimenziju održivosti koja je nužna u certifikaciji arhipelaga oznakom SMILO. Uz poznata kulturna dobra poput Rimske vile i crkve Sv. Klementa, nadasve je bitno sačuvati stara naselja (Palmižana, Vlaka, Momića polje i Ždrilca) i s njima povezana polja i puteve koji doprinose krajobraznoj vrijednosti Paklenjaka. Podvodna arheologija se također treba bolje zaštiti od  devastacije. Njihovo očuvanje će sagledati Stručna podloga Paklenih otoka u izradi. Njezina je svrha proširenje zaštite u kategoriji značajnog krajobraza s kopna na more s mogućnošću kreiranja zone stroge zaštite na zapadnom dijelu arhipelaga. Njome će se također spriječiti daljnje uništavanje posidonije i općenito morskog ekosustava koji je preopterećen masovnim turizmom. Strateški plan Paklenih otoka trebao bi biti gotov do kraja proljeća te se nadamo dobivanju SMILO oznake održivih otoka na jesen 2024.

Proces certificiranja Paklenih otoka oznakom SMILO financira se iz projekta SMILO MED sredstvima Fundacije princ Albert od Monaka kojeg provodi Javna ustanova More i krš (https://moreikrs.hr/more-i-krs/more-i-krs-projekti/) .

Skip to content