More i krš

Javna ustanova More i krš

Rijeka Jadro i Vrljika, dvije ikone netaknute prirode u srcu Dalmacije, suočavaju se s ozbiljnim izazovima zbog invazivnih vrsta riba. Kalifornijska pastrva na Jadru i štuka na Vrljici predstavljaju prijetnju autohtonim ekosustavima ovih rijeka. Ove invazivne vrste narušavaju ravnotežu prirodnih ekosustava, ugrožavajući autohtone riblje populacije, uključujući i zaštićene vrste poput Mekousne. Borba protiv invazivnih vrsta zahtijeva suradnju lokalnih vlasti, znanstvenika i zajednice te implementaciju mjera kontrole i nadzora kako bi se očuvala biološka raznolikost i održivost ovih prekrasnih vodenih područja.

U tom kontekstu, Javna ustanova More i Krš konstantno provodi eradikaciju invazivnih vrsta na ovim rijekama, kao dio projekta “Improve River Life“. Ovi napori specijaliziranog tima Javne ustanove su ključni u očuvanju autohtonih ekosustava i revitalizaciji ribljih populacija. Kroz ovaj projekt, nadamo se da će se postići značajan napredak u suzbijanju invazivnih vrsta i očuvanju prirodnih vrijednosti rijeka Jadro i Vrljika. Očuvanje ovih rijeka nije samo lokalni interes, već je važno za cjelokupni ekosustav i za buduće generacije.

Skip to content