More i krš

Javna ustanova More i krš

DOLINA BLACA

Bujična dolina urezana u vapnenoj podlozi s kanjonskim liticama i do 200 metara dubokim. Vegetacija je manje-više eumediteranska, uz što valja posebno istaći i vegetaciju stijena na liticama, predstavljenu kroz stenoendemičnu zajednicu portenšlagije i portenšlagova zvončića. Antropogeni element krajobraza nastalog tradicijskom poljoprivredom, također krajobrazno vrijedan, danas je prilično beznačajan, uslijed jako dugog razdoblja zapuštenosti poljoprivrede, a objektivno nije izgledno da će se u značajnijoj mjeri obnoviti.

Zaštićeno područje uključuje i morsku uvalu, koja pripada ekološkoj mreži zbog naselja morske cvjetnice posidonije.

Kulturni element je u cijelom zaštićenom području objektivno dominantan, kroz priču o jedinstveno organiziranoj zajednici koja je stoljećima funkcionirala spojem tradicijskih poljoprivrednih djelatnosti i mudre unutarnje organizacije cjelokupnog života, a imala je i intenzivne međunarodne trgovačke, kulturne i znanstvene kontakte. Nekadašnje nastambe i cijeli sklop pripadajućih zgrada danas su organizirani kao muzej.

Autor fotografija: Branimir Jukić

Skip to content