More i krš

Javna ustanova More i krš

Sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja JU „More i krš“ provodi projekte vezane za edukaciju. Već duži niz godina JU provodila je edukacije po školama prigodnim predavanjima uz Power Point prezentacije o značajnim datumima i na zaštićenim područjima ovisno o iskazanom interesu pojedine škole. Postoji potreba stalnog osvješćivanja o zaštićenim i NATURA 2000 područjima SDŽ koji se mogu vezati uz određene značajne datume u zaštiti prirode te o invazivnim vrstama kojih je u RH već 28. Viša stručna suradnica JU tom prigodom održala je dva predavanja 15. prosinca 2022. godine u  OŠ fra Pavla Vučković u Sinju. Predavanju je bilo nazočno cca 80 učenika i profesora, četiri razredna odjeljenja (2b, 3a, 4a i 4b). Predavanja su bila vezana uz dvije teme: Invazivne vrste i Međunarodni dan planina koji se obilježava svake godine 11.prosinca od 2003.

Prva tema edukacije bila je vezana za invazivne vrste u RH i tome kako ljudi namjerno ili nenamjerno prenose strane vrste iz njihovog prirodnog područja rasprostranjenosti u druge dijelove svijeta. Na taj način bez loših namjera u prirodu unose vrste koje nemaju prirodnih neprijatelja i nekontrolirano se šire u novom povoljnom okruženju. Veličina štete koju uzrokuju invazivne vrste te troškovi njihovog suzbijanja su ogromne, a ovise velikim dijelom o pravovremenom prepoznavanju i prijavi takvih vrsta kako bi se nastojala smanjiti njihova brojnost.

Druga tema bila je vezana za Međunarodni dan planina koji se obilježava svake godine 11.prosinca od 2003. godine na razne načine i kroz razne aktivnosti. Kako je navedeni dan posvećen zaštiti planinarskih ekosustava i unaprjeđenju života ljudi u planinskim zajednicama, postoji potreba stalnog osvješćivanja golemog značenja planina i održivog razvoja njihova okoliša. Kroz predavanja se nastojalo učenike bolje upoznati sa zaštićenim planinskim područjima u RH, kao i na području SDŽ, te njihovim vrijednostima i problemima koji im prijete. U SDŽ nalaze se dva PP Biokovo i Dinara i jedan značajni krajobraz Vidova Gora. Učenicima i nastavnicima su  podijeljeni promotivni materijali (brošure, letci, plakati i razglednice), vezani uz navedene  teme.

Jedna od zanimljivosti Međunarodnog dana planina koja se odnosi na ovogodišnje geslo “Žene pomiču planine“ je to kako je  Hrvatska jedina zemlja u kojoj je više žena koje su se popele na Mount Everest nego muškaraca.

Skip to content