More i krš

Javna ustanova More i krš

Izvorišni dio rijeke Vrljike, zaštićeno je područje u kategoriji posebnog rezervata. Ihtiološki rezervat, ukupne površine od 50 hektara, stanište je endemske mekousne pastrve, ali i drugih rijetkih i ugroženih vrsta kao što su ribe: basak, makal, imotska gaovica i bjelonogi rak.

Uz višegodišnje aktivnosti umjetnog mrijesta (poradi čega je populacija endemske mekousne pastrve sačuvana i stabilna) Javna ustanova More i krš u suradnji s Prirodoslovnim muzejom i zoološkim vrtom Split, započinje s novim istraživačkim aktivnostima u zaštićenom rezervatu.

U dvogodišnjem razdoblju, plan je popisati biljne svojte te ornitofaunu (ptice) i herpetofaunu (vodozemce i gmazove) unutar ovog zaštićenog područja.

Posebni rezervat je, uz iznimno bogatu bioraznolikosti, hidrogeološki zanimljiv i posebno vrijedan.

Tu se iz više stalnih i povremenih izvora, formira tok rijeke Vrljike koja pitkom vodom napaja cijelu Imotsku krajinu i navodnjava plodno Imotsko polje.

Ovih dana, dok istraživači popisuju vrste, rezervat poprima sve nijanse jesenskih boja. 

Kroz nekoliko fotografija, vodimo vas u Imotsku krajinu i jesensku idilu posebnog rezervata rijeke Vrljike.

IZVOR:

https://dalmatinskiportal.hr/energija-i-ekologija/foto-sve-boje-jeseni-na-izvoru-rijeke-vrljike/148702

Skip to content