More i krš

Javna ustanova More i krš

Uz brojne planinare volontere i djelatnici Javne ustanove More i krš su se
odazvali i sudjelovali u prenošenju materijala za obnovu planinarskog doma
Umberto Girometta na Mosoru.
Planina Mosor je dio ekološke mreže NATURA 2000 kojom, temeljem Zakona o
zaštiti prirode, upravlja Javna ustanova More i krš.
Planinarski dom Umberto Girometta je najveći objekt na planini. Za posjetitelje
je otvoren davne 1931. godine i od tada je omiljeno odredište dalmatinskih
planinara i zaljubljenika u prirodu.
Obnova doma traje već nekoliko godina, a sav material se iznosi na rukama
vrijednih volontera.
U poslijednje vrijeme se organizirao veći broj akcija u kojima se prenosio
građevni material za temeljitu rekonstrukciju krovišta. Veliki broj planinara i
sportaša se odazvao, a akcije se planiraju i u narednim danima.
I sedam djelatnika naše ustanove se uključilo u ovu hvale vrijednu akciju, te su
zajedno s ostalim volonterima do doma nosili drvnu građu i na taj način dali
svoj doprinos.
Javna ustanova More i krš aktivno sudjeluje u brojnim akcijama koje, u skladu s
načelom održivog razvoja, podižu kvalitetu posjećivanja ali i popravljaju geoekološke uvjete u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA
2000.

Skip to content