More i krš

Javna ustanova More i krš

JABUKA

Otok Jabuka je vulkanske građe i neobičnog oblika. Visoka je cca 96 metara. Utjecaj mora (posolica) i suše u ljetnim mjesecima je velik. Gniježđenje galeba klaukavca je masovno, a vjerojatno i morskog vranca, sivog sokola i Eleonorina sokola. Moguće je da ima i određeno značenje i za migracije ptica kao odmorište. Priča o izumrlom biljnom endemu jabučkom karanfilu Dianthus multinervis je nesigurna i trebalo bi istražiti postoji li još uvijek. Na otoku živi i endemična podvrsta krške gušterice Podarcis melliselensis.

Autor fotografija: Branimir Jukić

Skip to content