More i krš

Javna ustanova More i krš

Rijeka Jadro je jedan od rijetkih očuvanih vodenih ekosustava u Dalmaciji koji pruža sklonište mnogim vrstama riba, uključujući i endemsku vrstu Mekousne pastrve Solinke. Međutim, prisutnost invazivnih vrsta riba na ovom području ugrožava preživljavanje ove vrijedne riblje vrste.

Na rijeci Jadro, koja je poznata po bogatoj ribljoj populaciji, provedena je akcija izlova invazivne vrste kalifornijske pastrve. Ova vrsta ribe koja potječe iz Sjeverne Amerike, u Europu je donesena zbog sportskog ribolova, no ubrzo se proširila i izvan svog prirodnog područja te je postala invazivna vrsta koja negativno utječe na lokalni ekosustav.

Kako bi se spriječilo daljnje odumiranje Mekousne pastrve Solinke, Javna ustanova More i Krš provodit će selektivni izlov invazivnih vrsta riba u rijeci Jadro uz pomoć elektroagregata. Elektroagregat je uređaj koji koristi električnu struju kako bi utjecao na ponašanje riba i omogućio njihov izlov.

Skip to content