More i krš

Javna ustanova More i krš

U suradnji s HGSS-om, JU More i krš je sanirala nedostatke koji su predstavljale sigurnosne ugroze za posjetitelje u kanjonskom dijelu značajnog krajobraza rijeke Cetine. Područje je to u kojem se u toplom dijelu godine odvijaju intenzivne aktivnosti kanjoninga.

U suradnji s HGSS-om, JU More i krš je sanirala nedostatke koji su predstavljale sigurnosne ugroze za posjetitelje u kanjonskom dijelu značajnog krajobraza rijeke Cetine. Područje je to u kojem se u toplom dijelu godine odvijaju intenzivne aktivnosti kanjoninga.
Sve je napravljeno u skladu s najvišim sigurnosnim standardima kako bi se povećala sigurnost posjetitelja i povećala interventnost HGSS-a u slučaju akcija spašavanja.
Briga o sigurnosti posjetitelja je prioritetna u svim zaštićenim područjima, a ovakve aktivnosti JU More i krš i HGSS-a su rezultat višegodišnje uspješne suradnje koja će se nastaviti i ubuduće.


Skip to content