More i krš

Javna ustanova More i krš

MASLINA (Olea europaea)

Stara maslina u Kaštel Štafiliću, čija se starost procjenjuje na oko 1500 godina značajnih je dimenzija i atraktivnog habitusa, koji još više dolazi do izražaja jer se nalazi na čistini. Oko njezinog podrijetla tijekom vremena se razvijalo više teorija, a trenutačno se, temeljem genetičkih istraživanja, smatra da ima dominantne značajke divljih maslina. O njoj se redovito vodi stručna briga, a od plodova se izrađuje i ulje, koje se u prikladnim bočicama koristi kao suvenir. Ovaj je primjerak masline po svojim značajkama rijedak, iako ne i jedinstven, pa može figurirati kao lokalna turistička atrakcija.

Skip to content