More i krš

Javna ustanova More i krš

Na temelju članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ i članka 5. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove, Ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: Spremačica  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • NSS (osnovna škola),

Opis posla:

Poslovi čišćenja i  održavanja  prostorija Centra za posjetitelje i prostorija sukladno naputcima voditelja centra za posjetitelje, a sukladno zakonskim odredbama, čuvanje imovine Centra za posjetitelje za vrijeme svoje prisutnosti, briga o čistoći i urednosti sanitarnih čvorova i svih vanjskih i unutarnjih površina Centra kao i edukacijske dvorane u sklopu Stadiona, čišćenje prilaza Centra za posjetitelje, drugi poslovi prema nalogu voditelja centra za posjetitelje i ravnatelja.

Za prijavu treba priložiti:

  • Životopis,
  • Motivacijsko pismo
  • Dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili drugi vjerodostojan dokaz)

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 03.09.2022. Prijave se podnose Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, putem pošte na adresu Prilaz braće Kaliterna 10, Split ili putem e-maila na domagoj.lazeta@moreikrs.hr s naznakom: „Za natječaj za Spremačicu“.

Kandidati koji podnesu potpune prijave, te koji zadovoljavaju propisane uvjete biti će pozvani na razgovor.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

Skip to content