More i krš

Javna ustanova More i krš

Na temelju članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ i članka 5. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove, Ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: Stručni suradnik sistemsko-tehnički administrator  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • VŠS (preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz tehničkog područja),
  • Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
  • Položena B kategorija za upravljanje motornim vozilima,
  • Znanje engleskog jezika
  • Informatička znanja

Opis posla:

Svakodnevno praćenje rada  i održavanje informatičkog i multimedijalnog sustava Centra za posjetitelje te optimizacija i automatizacija informatičkih i multimedijalnih procesa, implementacija i održavanje IT sustava, dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova, održavanje visoke razine sigurnosti sustava, pružanje  korisničke podrške za posjetitelje i djelatnike Centra za posjetitelje kao i za projektne aktivnosti koje se odvijaju u Centru za posjetitelje, obavljane i ostalih poslove po nalogu voditelja centra za posjetitelje i ravnatelja.

Za prijavu treba priložiti:

  • Životopis iz kojeg je vidljivo radno iskustvo, razina znanja engleskog jezika i razina informatičkog znanja,
  • Motivacijsko pismo
  • Dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
  • Potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili ugovor o radu odnosno potvrda poslodavca, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo radno iskustvo),
  • Preslik vozačke dozvole

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 11. studenog 2022. godine u 12:00 sati (prijava treba biti zaprimljena unutar navedenog roka).

Prijave se podnose Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, osobno,  putem pošte na adresu Prilaz braće Kaliterna 10, Split ili putem e-maila na domagoj.lazeta@moreikrs.hr s naznakom: „Za natječaj za stručnog suradnika sistemsko-tehnički administrator“.

Kandidati koji podnesu potpune prijave, te koji zadovoljavaju propisane uvjete biti će pozvani na razgovor.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

Ravnatelj:

____________________

Domagoj Lažeta, dipl.iur.

Skip to content