More i krš

Javna ustanova More i krš

Neprocjenjiva je  vrijednost vode, ali je sve veća i njezina ugroženost. Svi se možemo složiti kako je voda nužna za život, ali  rijetko razmišljamo o tome da su zalihe vode ograničene. Stoga, posljednjih trideset godina na dogovoreni dan, 22. ožujka obilježava se Svjetski dan voda. Na taj dan, diljem Svijeta, posebno se skreće pozornost na probleme vezane za vodu. Povodom navedenog dana JU „More i krš“ održala je devet predavanja u tri škole Splitsko dalmatinske županije na kojima je sudjelovalo 235 učenika i profesora. Sva predavanja su provedena u školama, tijekom ožujka, a održala ih je viša stručna suradnica dr.sc. Zora Kažimir. 

Pet edukativnih predavanja provedeno je u V. Gimnazije Vladimir Nazor iz Splita tijekom tri dana 16., 17. i 30. ožujka 2023. za 120 učenika i profesora prvog i četvrtog razreda (1.a, 1.b, 1.c, 1.d i 4.c).  Tijekom dva dana, 22. i 29. ožujka 2023. godine u trajanju od dva školska sata provedena su dva edukativna predavanja za 75 učenika i nastavnika trećih razreda (3.a, 3.b, 3.c i 3.d) OŠ Žnjan – Pazdigrad iz Splita. Također, dva edukativna predavanja  provedena su 24. ožujka 2023. godine za  40 učenika i nastavnika petih razreda (5.c i 5.d) OŠ Majstora Radovana iz Trogira u trajanju od dva školska sata.

Prvi dio predavanja je bio posvećen Svjetskom danu voda koji se obilježava 22.ožujka, a drugi dio zaštićenim vodenim staništima JU „More i krš“. Predavanja su bila prilagođena uzrastu učenika, jer su sudjelovala djeca svih uzrasta (niži i viši razredi te srednjoškolci).

Osim općih podataka o vodi, njenoj važnosti za živi svijet te opasnostima od onečišćenja voda,  učenici su upoznati sa devet zaštićenih vodenih područja kojima JU upravlja. To su: tri posebna rezervata (Pantan, Jadro i Vrljika), inače kod nas najstrože zaštićena područja, zatim četiri značajna krajobraza (Kanjon Cetina, Ruda, Sutina i Prološko blato) te dva spomenika prirode (Crveno i Modro jezero). Spomenuta su i još dva vodena staništa, nekadašnji značajni krajobrazi Grab i Rumin koji su u granicama PP Dinara.

Učenici su saznali da očuvanje naših voda je zadaća i dužnost svih nas i da je kvaliteta vode uvjet za očuvanje ekosustava. Očuvajmo naše vode i naša zaštićena područja!

Na kraju predavanja profesoricama i profesorima su uručeni tiskani materijali (knjige, brošure, letci i razglednice) koje će s učenicima moći koristiti za dodatnu edukaciju.

Split, 04.travnja 2023.                                                           VIŠA STRUČNA SURADNICA:

                                                                                               Dr.sc. Zora Kažimir

Skip to content