More i krš

Javna ustanova More i krš

Povodom obilježavanja dva značajna datuma u zaštiti prirode u mjesecu ožujku Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području SDŽ “More i krš” dogovorila je i održala dva edukativna predavanja za 40 učenika petih razreda (5.c i 5.d) OŠ Vjekoslav Parać iz Solina. Obilježavanje je provedeno u školi, 13. ožujka 2023. godine u trajanju od dva školska sata. Prvi sat predavanja je bio posvećen Svjetskom danu voda koji se obilježava 22.ožujka, a drugi sat Međunarodnom danu rijeka koji se obilježava 20.ožujka. Predavanje je održala viša stručna suradnica  dr.sc. Zora Kažimir.

Prvi dio predavanja odnosio se na značajnu ulogu vode za život i potrebu obilježavanja ovoga dana diljem Svijeta, te opasnostima od onečišćenja voda i posljedicama koje se manifestiraju na cjelokupnu biološku raznolikost. Drugi dio predavanja odnosio se na rijeke i njihovu važnost za čovjeka i živi svijet.

Učenici su upoznati o zaštićenim vodenim područjima kojima JU „More i krš“ upravlja, a kojih je sad ukupno 9 (Pantan, Jadro, Vrljika, Kanjon Cetina, Ruda, Sutina, Prološko blato,  te Crveno i Modro jezero). Spomenuti su i nekadašnji značajni krajobrazi, Grab i Rumin koji su trenutno u  sklopu PP Dinara.

Učenicima je na kraju predavanja pojašnjeno kako očuvanje čistoće naših voda, našeg velikog bogatstva, nije zadaća i dužnost samo nekih ustanova, nego i svih nas i svakog od nas! Kvaliteta vode je uvjet za očuvanje ekosustava, a time i za očuvanje zaštićenih dijelova prirode! Za bolju edukaciju o navedenim područjima nastavnicima Ninom Žurić i Žanom Milat su uručeni tiskani materijali JU koje će moći koristiti u nastavi.

Split, 15.ožujka 2023.                                                           VIŠA STRUČNA SURADNICA:

                                                                                               Dr.sc. Zora Kažimir

Skip to content