More i krš

Javna ustanova More i krš

Masovni pomori plemenite periske u Sredozemlju započeli su 2016. godine, a u Jadranskom moru ih bilježimo od 2019. godine. Smrtnost je na mnogim lokacijama i 100%, a zbog dramatičnog pada populacije periska je za samo godinu dana dobila status kritično ugrožene vrste u Hrvatskoj. U svrhu očuvanja ovog endema Mediterana od 2020. godine u provedbi je projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru koji na nacionalnoj razini koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U provedbi projekta uključeni su nacionalni znanstveni i stručni kapaciteti kroz sudjelovanje  23 partera koji djeluju u tri regije sjeverni, srednji i južni Jadran. Projekt je ušao u treću godinu provedbe, a 1. ožujka u Zadru na zadarskom Sveučilištu održan je sastanak partnera. Na sastanku je sudjelovalo 46 sudionika iz 27 institucija, uključujući i sudjelovanje stručnjaka iz Španjolske.  

Koordinatori aktivnosti projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru po regijama  – Javna ustanova „More i krš“ (za južni Jadran), Javna ustanova Park prirode „Telašćica“ (za srednji Jadran) i Javna ustanova Nacionalni park „Brijuni“ (za sjeverni Jadran)  prezentirali su aktivnosti očuvanja plemenite periske koje su do sada proveli u suradnji s ostalim partnerima na projektu. Predstavnici Aquariuma Pula i Hrvatskog veterinarskog instituta su prezentirali svoj rad vezan uz ex-situ očuvanje plemenite periske u Jadranu, dok su stručnjaci sa španjolskog Instituta za očuvanje mora i morskih znanosti (IMEDMAR-UCV) predstavili iskustva vezana uz rad na očuvanju plemenite periske u Španjolskoj.  

Tijekom rasprave sudionici su se osvrnuli na izazove s kojima su se susreli kao i na prijedloge rješenja za unaprjeđenje daljnjih aktivnosti. Projekt je prepoznat kao uzoran primjer operativne suradnje znanstvenih institucija, nevladinog sektora, javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Posebno je naglašen veliki odjek ovog projekta u javnosti i dosada nezabilježen angažman ljudi u očuvanju ove vrste prije svega kroz brojne zaprimljene dojave kojim su prikupljeni vrijedni podaci o još uvijek živim jedinkama plemenite periske, ali i o srodnoj vrsti Pinna rudis koja je posljednji puta u Jadranu zabilježena prije više od 100 godina.Istaknuta je važnost nastavka provedbe aktivnosti u svrhu očuvanja plemenite periske u Jadranu te važnost međunarodne suradnje stručnjaka i daljnjeg uključivanja šire javnosti u provedbu aktivnosti kroz projektnu suradnju i u narednom razdoblju od 2023. do 2025. godine.

Skip to content