More i krš

Javna ustanova More i krš

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA
PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE MORE I KRŠ


Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o Zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN
125/11, 64/15, 112/18), članaka 4. i 5. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup
poslovnog prostora, donesene dana 29. ožujka 2012. godine od strane Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije, i članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije donosi:


ODLUKU O poništenju natječaja za zakup poslovnog prostora

  1. Poništava se natječaj za zakup poslovnog prostora – Kiosk 3, koji se nalazi na
    sjeverozapadnom dijelu nekretnine označene kao čestica zem. 5861/537, Zk. Ul. 2794,
    K.O. Dugopolje, anagrafske oznake Sv. Nikole Tavelića 1, Dugopolje. S obzirom da do
    roka za dostavu ponuda nije pristigla ni jedna ponuda, Upravno vijeće donosi odluku o
    poništenju natječaja

… pročitaj više u nastavku ili putem linka na službeni dokument

Skip to content