More i krš

Javna ustanova More i krš

ODRŽAN PRVI WEBINAR PROJEKTA ECOSS NA TEMU „DOBRI DUPINI VIŠKOG AKVATORIJA“

Javna ustanova „More i krš“ dana 26. veljače 2021. godine održala je prvi od četiri planirana webinara na temu vrijedne prirodne baštine NATURA 2000 područja Viškog akvatorija. Webinar se održao u sklopu projekta ECOSS – Ekološki sustav promatranja u Jadranskom moru: oceanografska promatranja za bioraznolikost, sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija Hrvatska 2014.-2020. Ovaj prvi webinar na temu dobrog dupina Viškog akvatorija okupio je 37 sudionika, a predavač Jure Miočić-Stošić mag. oecol. et prot. nat. iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, predstavio je mnoge zanimljivosti o dobrim dupinima i drugim karizmatičnim vrstama koja se opažaju na području Viškog akvatorija poput velikog kita, prugastog dupina, glavate želve, goluba Uhan te ptice Kaukal. Sudionicima je prikazana i interakcija ovih vrijednih vrsta s ljudima i njihovim aktivnostima na moru, ali i korisne upute kako se ponašati u njihovoj blizini. Sudionici su se upoznali i s važnošću integracije istraživanja ekologije dobroga dupina s drugim disciplinama putem ECOAdS sustava koji se razvija u sklopu projekta, te su imali priliku saznati i nešto više o načinu prikupljanja podataka na terenu, kao i o primjeni metode foto-identifikacije dobrih dupina. Na samome kraju, uslijedila je konstruktivna rasprava u sklopu koje su sudionici razmijenili svoja znanja i iskustva međusobno i s predavačem, te su izrazili interes za prisustvom na nadolazećim webinarima.
 
Skip to content