More i krš

Javna ustanova More i krš

ODRŽAN TREĆI WEBINAR PROJEKTA ECOSS NA TEME „ZAŠTIĆENA PRIRODNA BAŠTINA MALOSTONSKOG ZALJEVA“ I „OTOK VIS I MORSKI OTPAD - REZULTATI ISTRAŽIVANJA OD 2014. DO DANAS“

Javna ustanova „More i krš“ u suradnji s projektnim partnerom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, dana 29. travnja 2021. godine održala je treći od četiri planirana webinara u sklopu projekta ECOSS – Ekološki sustav promatranja u Jadranskom moru: oceanografska promatranja za bioraznolikost, sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija Hrvatska 2014.-2020. Ovaj treći webinar na temu zaštićene prirodne baštine Malostonskog zaljeva i monitoringa otpada koji se vrši na otoku Visu okupio je 30 sudionika. Na samom početku webinara Ivana Golec, mag. geol. sudionicima je predstavila vrijednu prirodnu baštinu projektnog pilot područja Malostonskog zaljeva, a potom je dr. sc. Dubravka Bojanić Varezić prisutnima predstavila monitoring morskog otpada koji se vrši na otoku Visu. Sudionici su imali priliku čuti nešto više o monitoringu morskog otpada na poznatim plažama Zaglav i Stončići, te na morskom dnu u plitkom dijelu uvala južne i jugoistočne strane otoka Visa. Na samome kraju, uslijedila je konstruktivna rasprava u sklopu koje su sudionici razmijenili svoja znanja i iskustva, te su izrazili interes za prisustvom na posljednjem webinaru.
 
Skip to content