More i krš

Javna ustanova More i krš

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi koordinaciju izrade plana upravljanja budući u ovom trenutku Javna ustanova za upravljanje Parkom prirode Dinara još nije osnovana. Slijedom toga organizirana je peta radionica za dionike za izradu Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže skraćenog naziva „Plan upravljanja 6001-1 Dinara i Cetina“. Radionica je održana dana 10. studenog 2022. (četvrtak) od 9 do 14 h u hotelu „Alkar“ u Sinju. Navedenoj radionici sudjelovalo je cca 30-tak dionika među kojima i  viša stručna suradnica JU „More i krš“. Njihov doprinos u izradi Plana upravljanja od iznimne je važnosti za njegovu relevantnost i kasniju učinkovitu provedbu.

Fokus ove radionice bio je na doradi prijedloga tema i ciljeva, kao i na razradi aktivnosti vezanih uz vodene ekosustave, tradicijsku baštinu te posjećivanje, interpretaciju i edukaciju. 

Područja obuhvaćena ovim Planom upravljanja su: Park prirode Dinara, Spomenik prirode Vrela Cetine, Značajni krajobraz Ruda, Cetina HR1000029 (izuzev dijela koji se preklapa s HR2000929 Rijeka Cetina -kanjonski dio), Dinara HR1000028, Dinara HR5000028, Novkovići-Bošnjakuša HR2001344, Krčić HR2000917, Područje oko Velike Ćulumove pećine HR2000020, Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem HR2001314, Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem HR2001313, Ruda HR2000936, Grab HR2001395, Izvor Grab HR2001201.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nositelj je aktivnosti ,,Usluga izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima: izrada planova upravljanja“ koji predstavlja jednu od komponenti projekta ,,Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000″ financiranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Plan upravljanja je strateški dokument propisan Zakonom o zaštiti prirode, a donosi ga nadležna javna ustanova.

Split, 11. studeni 2022.

                                                                                                VIŠA STRUČNA SURADNICA:

                                                                                                Dr.sc. Zora Kažimir

Skip to content