More i krš

Javna ustanova More i krš

Početna konferencija projekta Improve River LIFE održana je 2. veljače 2024. u Centru za posjetitelje „Skrivena Dalmacija“ u Dugopolju. Pred četrdesetak sudionika predstavljene su projektne aktivnosti i željeni rezultati te su, uz stručno vodstvo projektnih partnera, obiđene lokacije na rijeci Jadro, gdje će se provoditi aktivnosti uklanjanja vodenih pregrada. Sudionici su imali priliku razgledati i uživati u sadržajima Centra za posjetitelje „Skrivena Dalmacija“ i izletišta Jadro.

Projekt su osmislili i sada ga provode stručnjaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zajedno s partnerima iz Hrvatskih voda, Javne ustanove More i krš te Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ukupno trajanje projekta je 60 mjeseci, a cilj je obnoviti staništa i poboljšati stanje populacije mekousne, endemske vrste pastrve, koja je u Europskoj Uniji prisutna isključivo u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4,736,406 eura, s udjelom EU sufinanciranja od 75 posto osiguranim kroz LIFE program za prirodu i bioraznolikost.

Cilj projekta će se postići uklanjanjem umjetnih pregrada i osiguravanjem prohodnosti za neometano nizvodno i uzvodno kretanje ribljih vrsta u rijekama Jadro i Vrljika. Uz to, kroz projekt će se izraditi katastar umjetnih pregrada na vodotocima u Hrvatskoj te će se identificirati prioritetne lokacije za obnovu prohodnosti. Planiran je i prijenos iskustava i znanja prikupljenih kroz projekt kolegama iz susjednih država, osobito Bosne i Hercegovine, a sve kako bi se stvorili dodatni kapaciteti u slijevu Neretve za očuvanje mekousne kao endema ovog područja. Unaprijediti će se suradnja između sektora očuvanja prirode i upravljanja vodama, što će osigurati poboljšanje upravljanja vrstama i staništima u budućnosti. Rezultati projekta predstavljat će važan doprinos Republike Hrvatske Strategiji Europske unije za bioraznolikost i cilju da se do 2030. osigura najmanje 25.000 kilometara rijeka ponovno slobodnog toka.

Svečanim početkom projekta ujedno je obilježen Svjetski dan močvarnih staništa, najproduktivnijih i biološki najbogatijih područja na Zemlji. Uz njih je vezano više od 40 posto vrsta biljaka i životinja, međutim to su i najugroženiji ekološki sustavi u svijetu. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50 posto svih močvarnih staništa u svijetu. Osim što predstavljaju staništa brojnim biljnim i životinjskim vrstama, ova staništa štite nas i od klimatskih promjena, prirodne su retencije za visoke vodne valove, filtriraju vodu i značajan su prirodan spremnik CO2.

Skip to content