More i krš

Javna ustanova More i krš

Potpisivanjem Memoranduma o suradnji za očuvanje prirode Dinare obilježen je završetak projekta „Dinara back to LIFE“, koji je započeo u siječnju 2020. godine.

S ciljem očuvanja dinarskih travnjaka i poticanjem održivog razvoja na području Dinare, projekt Dinara back to LIFE postigao je mnogo. Posljednje gotovo četiri godine obnovljeno je više od 700 ha dinarskih travnjaka, 20 bunara i lokvi, kilometri planinskih staza i suhozida, a svoj doprinos dali su brojni dionici. Ostvareni rezultati već sad imaju pozitivan učinak na očuvanje staništa ptica koje ovise o otvorenim dinarskim travnjacima. Osim toga, započeli su i važni zakonodavni procesi koji će pomoći u osiguranju održivosti očuvanja travnjaka u budućnosti.

No kako bi nas priroda Dinare i dalje darivala svojim bogatstvom, potrebno je dugoročno održivo upravljanje njenim prostorom i međusobna suradnja različitih dionika na očuvanju prirode. Upravo zbog toga, nakon višegodišnje demonstracije da je obnova travnjaka Dinare moguća i da su rezultati ostvarivi, projekt Dinara back to LIFE stavio je za cilj naglasiti važnost suradnje institucija iz različitih sektora koje imaju vrlo važnu ulogu u temama upravljanja prirodom, ali i svojim radom utječu na stvaranje pozitivnog okruženja u društvu i daju potporu ruralnom razvoju.

Tim povodom, službeni završetak projekta Dinara back to LIFE obilježen je svečanim potpisivanjem Memoranduma za očuvanje prirode Dinare u kojem su, uz projektne partnere, sudjelovale jedinice lokalnih i regionalnih (područnih) samouprava te javne ustanove More i krš iz Splitsko-dalmatinske županije i Priroda iz Šibensko-kninske županije. Činom potpisivanja na taj način se želi osnažiti međusobna suradnja institucija za očuvanje prirode, jačati svijest o važnosti zaštite prirode te promovirati održiv razvoj dinarskog područja.

Skip to content